Το πελατολόγιο της A.C.E. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Οι σταθερές και μακρόχρονες συνεργασίες με τους πελάτες μας και τα αποτελέσματα της συστηματικής έρευνας ικανοποίησής τους αποδεικνύουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία.
 
Ενδεικτικός Κατάλογος Πελατών  
   
 • INTERTECH
 • LANTEC
 • COLGATE
 • ΔΕΛΤΑ ΠΑΓΩΤΑ
 • VODAFONE PANAFON
 • ΕΛΟΤ
 • ALGOSYSTEMS
 • ΚΟΣΜΟΚΑΡ
 • ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
 • EUROPEAN DYNAMICS
 • ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 
Δείτε επίσης: