Ημερομηνία 22.05.2019
Εταιρεία:
Εκπρόσωπος:
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Πόλη: TK:
Τηλέφωνο: Fax:
E-mail:
 

Κύριοι,
Ζητείται η υποβολή προσφοράς της A.C.E. σχετικά με:
 
 
  Περιγραφή
Είδος

Ποσότητα
τεμ./μέτρα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 
  Εργασίες Ποσότητα
1.
2.
3.
4.
5.