Ημερομηνία 22.05.2019
Πελάτης:
Παραγγέλων:
Προσφορά: Αποδοχή Προσφοράς:
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Πόλη: TK:
Τηλέφωνο: Fax:
E-mail:
 
 
α/α ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΕΜ.
 
     
2.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ACE ΤΕΜ.
   
     
3.
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
    Μελέτη Εφαρμογής
 
ACE Πελάτης
Εγκατάσταση
Υλικά
     
4.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 
    Προμήθεια - Εκπαίδευση
Εγκατάσταση:
       
5.
ΑΛΛΟ
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Επιθυμητή Ημ/νία Παράδοσης:
Τόπος Παράδοσης:
Υ/Π παρεχόμενο από πελάτη:
ΑΦΜ: ΔΟΥ: