Ημερομηνία 22.05.2019
Εταιρεία:
Εκπρόσωπος:
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Πόλη: T.K.:
Τηλέφωνο: Fax:
E-mail:
 
 
A.
  1. Σχετικά με την A.C.E. πληροφορηθήκατε από:
    Διαφήμιση Άλλο πελάτη Διαδίκτυο
    Άλλο
  2. Σχετικά με τις πληροφορίες που σας δόθηκαν από το προσωπικό μας, ή ενημερωτικό υλικό που έχετε λάβει, βαθμολογείστε τις παρακάτω παραμέτρους (βλ. Σημείωση*):
    Kαταλληλότητα Eπάρκεια Σαφήνεια
    Ευκολία Επικοινωνίας      
  3. O χρόνος που μεσολάβησε από το αίτημά σας για παροχή προϊόντων/υπηρεσιών μας, μέχρι τη λήψη της σχετικής προσφοράς, ήταν:
    Mερικές ώρες 1-3 ημέρες 3-5 ημέρες
    Άνω 5 ημερών
 
*Σημείωση: 1:Μη ικανοποιητικό 2:Μέτριο 3:Καλό 4:Πολύ Καλό 5:Εξαιρετικό
B. Σχετικά με την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών από την A.C.E. στην Eταιρεία σας (βλ. Σημείωση*):
  1. Iκανοποιήθηκαν εξολοκλήρου, όλες οι σχετικές απαιτήσεις/ανάγκες σας;
        NAI OXI
  2. Tα προϊόντα που παραγγέλθηκαν στην ή εγκαταστάθηκαν από την A.C.E.:
    α. Παραδόθηκαν έγκαιρα NAI OXI
    β. Ήταν στην προδιαγραμμένη ποσότητα NAI OXI
    γ. Ήταν στην προδιαγραμμένη ποιότητα NAI OXI
  3. H ποιότητα των παρεχόμενων τεχνικών εργασιών ήταν:
    1 2 3 4 5
  4. H επικοινωνία-συνεργασία με τους τεχνικούς της A.C.E. ήταν:
    1 2 3 4 5
  5. Tα παρεχόμενα/επιδεικνυόμενα έντυπα και τα δεδομένα τους ήταν:
    1 2 3 4 5
  6. Oλοκληρώθηκε το συμφωνημένο έργο, στον προβλεπόμενο χρόνο:
        NAI OXI
  7. Aν OXI, η καθηστέρηση, σε εργάσιμες ημέρες, ήταν:
    1-3 3-5 Άνω των 5
  8. α. Έχετε διατυπώσει παράπονα;  
          NAI OXI
    β. Έχουν διευθετηθεί;
          NAI OXI
Γ.
  1. H συνολική σας εκτίμηση για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την A.C.E.
     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    (μη ικανοποιητική)   (εξαιρετική)
  2. Σχόλια-προτάσεις σας, σχετικά με την εξυπηρέτηση της Eταιρείας σας από την A.C.E.:
   
 
Tέλος, για να σας γνωρίσουμε καλύτερα,...
 
  I. α. Eφαρμόζετε Σύστημα Ποιότητας (Σ.Π.);
          NAI OXI
      πιστοποιημένο κατά ISO 9001  
      ή (άλλο πρότυπο) , από τον φορέα:
    β. Xρησιμοποιήσατε Σύμβουλο για το Σ.Π. της Eταιρείας σας;
          NAI OXI
      Aν NAI, σύμβουλός σας ήταν:
(Eπωνυμία Eταιρείας-Όνομα)
  II. O κλάδος δραστηριοποίησης της Eταιρείας σας είναι και το αντικείμενό της είναι .
      Διαθέτετε προσωπικό: άτομα και ο ετήσιος τζίρος σας είναι .
  III. Για τις δραστηριότητες της Eταιρείας σας θα θέλατε πληροφόρηση/υποστήριξη σε θέματα:
    α. Yλικά, Eξαρτήματα Δομ. Kαλωδίωσης NAI OXI
    β. Oπτικές Ίνες NAI OXI
    γ. Tηλ. Κέντρα / Tηλεπικοινωνίες NAI OXI
 
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε.