[περισσότερα...]

   

1991: Iδρύεται η εταιρεία ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, με τον διακριτικό τίτλο A.C.E. Ε.Π.Ε.

1992: Ξεκινά η δραστηριότητά της στους τομείς της Δομημένης Καλωδίωσης, της Συναρμολόγησης Καλωδίων και των Εγκαταστάσεων Τηλεφωνικών Κέντρων.

1995: Aρχίζει τη συνεργασία της με την εταιρία Hubbell.

Η A.C.E. εισάγει τα υλικά δομημένης καλωδίωσης της Αμερικανικής εταιρείας Hubbell, κατηγορίας 5e και 6 τα οποία φέρουν πιστοποίηση UL.

1996: Mεταφέρεται στην σημερινή της ιδιόκτητη έδρα.

1997: Σχεδιάζει τον πλαστικό προσαρμογέα για τη σειρά MOSAIC της Legrand.

Η A.C.E σχεδίασε τον ενιαίο πλαστικό προσαρμογέα με πορτάκια και θέση σήμανσης που δέχεται 2 ομφαλούς της AVAYA, στη νέα σειρά Mosaic 45x45 της Legrand. Την ίδια περίοδο αρχίζει τη διαδικασία κατοχύρωσης του προσαρμογέα.

1999: Λαμβάνει από τον Ο.Β.Ι. (Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για τον προσαρμογέα, με Αρ. 1003156.

2000: Αρχίζει η εξαγωγή του προσαρμογέα.
Αναπτύσσει και αρχίζει να εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001:1994, το οποίο πιστοποιείται από τον ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης).

Το 2000, η Εταιρεία ανέπτυξε Σύστημα Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:1994, σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ποιότητας Δρ. Α. Παλλαδά - ALGOSYSTEMS S.A.. Μετά από σχετική αξιολόγηση από τον ΕΛ.Ο.Τ., η A.C.E. έλαβε το Νοέμβριο του 2000 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:1994 (Αρ. Πιστοποιητικού: 02.19.01-33/650).

Τα πεδία (δραστηριότητες) που καλύπτονται από το Σύστημα Ποιότητας της Εταιρείας είναι:

  • ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚAΛΩΔΙΩΣΗΣ
  • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
  • ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

2002: Αναβαθμίζει το εφαρμοζόμενο Σύστημα Ποιότητας, με σκοπό τη συμμόρφωσή του ως προς ISO 9001:2000.

Προκειμένου να συμμορφώνεται προς τη νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000, η Εταιρεία αναβαθμίζει το Σύστημα Ποιότητας που ήδη εφαρμόζει.