Η εταιρεία ασχολείται με την μελέτη εφαρμογής, προμήθεια και εγκατάσταση δικτύων φωνής και δεδομένων χαλκού και οπτικών ινών.

Συναρμολογεί καλώδια για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Προμηθεύει και εγκαθιστά τηλεφωνικά κέντρα.

Διακινεί τα υλικά δομημένης καλωδίωσης της Αμερικανικής εταιρείας Hubbell Premice Wiring.