Η A.C.E. αναλαμβάνει τη μελέτη σκοπιμότητας, την προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση δικτύου φωνής και δεδομένων. Διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και άρτιο εξοπλισμό, τόσο για τα δίκτυα χαλκού όσο και των οπτικών ινών.  
   
Δείτε επίσης: