Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συναρμολόγηση καλωδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των πελατών της.

Εφοδιάζει το σύνολο σχεδόν της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών με καλώδιο 25 ζευγών, τερματισμένο σε βύσμα Telco 50 επαφών αρσενικό ή θηλυκό, στο επιθυμητό μήκος. Η σήμανση των προϊόντων που συναρμολογεί εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητά τους.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία και τον έλεγχο ποιότητας, ελέγχεται ή διακριβώνεται και συντηρείται συστηματικά.
 
   
Μεταξύ των κύριων πελατών της περιλαμβάνονται οι εταιρείες:
 
   
  • PANAFON
  • ALTEC
  • INTERTECH