Διαθέτοντας τεχνικούς με μακρόχρονη πείρα, η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση των τηλεπικοινωνιών, την εγκατάσταση και τη μεταγωγή τηλεφωνικών κέντρων.

Αναλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση, τον τερματισμό και τον έλεγχο τηλεφωνικών δικτύων εσωτερικού χώρου.

Η A.C.E. εμπορεύεται, εγκαθιστά και συντηρεί τηλεφωνικά κέντρα PANASONIC.
 
   
Mεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται:
 
 
 • ARION ENTERPRISES
 • AKS
 • ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΜΑΖΗΣ
 • ΠΕΡΚΟ
 • POSEIDON AVERAGES ADJUSTERS
 • ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
 • ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
 • ΦΛΩΡΙΔΗΣ
 • MILTECH
 • KING HELLAS
 • ATALANDA LAND
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Μ.Κ.Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • PIERRE FABRE
 • CINAR
 • 3 GUYS
 • ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΩΝΑΡΣ
 • GREENPEACE
 • IKE
 • Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ