Ένα από τα στοιχεία της Πολιτικής Ποιότητας της Εταιρείας μας αποτελεί η παροχή υλικών και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Στα πλαίσια αυτά, συνεργαζόμαστε με τους καταλληλότερους προμηθευτές τους οποίους και αξιολογούμε συστηματικά.

 
 
 
Ενδεικτικός Κατάλογος Συνεργατών
 
  • PANDUIT
  • R&M
  • AMP
  • HUBBELL
  • AVAYA
  • AUSTIN TAYLOR
  • BELDEN
  • ELDON
  • CORNING
  • LEGRAND
 
Δείτε επίσης: